A Magyar Barlangi Mentőszolgálat szervezeti felépítése

 

A BMSZ szervezeti felépítésében sajátos kettősség látszik. A szervezet működését, működtetését az egyesület biztosítja. Az egyesület demokratikus szervezet, melynek legfelsőbb döntéshozó testülete a Közgyűlés, amit a rendes (teljes jogú) tagok alkotnak. A napi működést a közgyűlés által választott testület az elnökség irányítja.

Az elnökség tagjai:

- Elnök

- Országos vezető

- Titkár

- Riasztásvezető

- Pénzügyi vezető

- Oktatási és módszertani vezető

- Technikai vezető

- Logisztikai vezető

- Területi egységek vezetői

 Az egyesület törvényes működését biztosító testülete a Felügyelő bizottság, aminek egy elnöke és két további tagja van.

 

Szakmai tagozódás:

A BMSZ-nek három egysége van.

- A Budapesti egysége a központi egység, egyben az a legnagyobb taglétszámú is, melynek tevékenységi területe országos.

- A Délmagyarországi területi egysége elsősorban a Mecsek - Villányi-hegységben tevékenykedik. Szükség esetén a központi egységhez csatlakozva segíti a mentőszolgálatot más területeken is.

- A Gömör-Tornai területi egység elsősorban az Aggteleki-karszt területén dolgozik. Szükség esetén szintén a központi egységhez csatlakozva segíti a mentőszolgálatot más területeken is.

A mentőakciók egyszemélyi felelős vezetője az Akcióvezető.

A BMSZ akcióvezetői:

- Börcsök Péter

- Hegedűs András

- Horváth Richárd

- Kucsera Márton (tartalékos)

- Németh Tamás

- Szabó Dénes

- Taródi Péter

Amennyiben a felsoroltak mind akadályoztatva vannak, egyes akciókra más alkalmas személyek is kinevezhetők.

A akcióvezetők irányítása alatt dolgoznak az akció csoportok, melyek létszáma 2-12 fő között mozog, minden esetben a kijelölt vezető irányítása alatt.

A mentőakcióban résztvevők mindegyike köteles a kijelölt vezetők utasításait végrehajtani.

Támogatóink